Klimatyzatory, Klimatyzacja urządzenia - Systherm Poznań

Artykuł Dodaj artykuł

MIĘDZYNARODOWY KONGRES PROCLIMATE 2015 JUŻ 4. MARCA W WARSZAWIE!

Druga edycja Międzynarodowego Kongresu PROCLIMATE - największego wydarzenia merytorycznego dla branży z sektora chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła odbędzie się 4. marca w Warszawie.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES PROCLIMATE 2015 JUŻ 4. MARCA W WARSZAWIE!

Druga edycja Międzynarodowego Kongresu PROCLIMATE - największego wydarzenia merytorycznego dla branży z sektora chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła odbędzie się 4. marca w Warszawie. Warto zapisać tę datę w kalendarzu, tym bardziej, że do udziału zostali zaproszeni eksperci zarówno z Polski, jak i Europy, a tematyka tegorocznej edycji jest precyzyjnie dopasowana do bieżącej sytuacji naszej branży.

Logo PROCLIMATEMiędzynarodowy Kongres PROCLIMATE to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych dla firm z branży chłodniczej oraz wszystkich użytkowników instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Tegoroczna edycja, zgodnie z hasłem przewodnim: Trendy i technologie jutra, tematycznie skupi się na zagadnieniach najbardziej nurtujących dziś środowisko. Wybitni polscy i zagraniczni eksperci, w trakcie czterech paneli tematycznych poruszą kwestie istoty i skutków wprowadzanych właśnie zmian prawnych przyjętych przez Parlament Europejski w celu zwiększenia ochrony środowiska naturalnego.

W programie znajdziemy więc między innymi takie tematy jak:

  • Wpływ nowej legislacji europejskiej na zmiany we wszystkich dziedzinach życia firm wykorzystujących  urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła
  • Wyzwania i szanse dla firm serwisowo-instalacyjnych oraz producentów urządzeń chłodniczych
  • Nowe uregulowania prawne dotyczące ekoprojektowania i etykietowania energetycznego
  • Nowe krajowe wymogi i standardy bezpieczeństwa w chłodnictwie
  • Naturalne i alternatywne czynniki chłodnicze i ich zastosowania.

Polscy przedsiębiorcy już dziś powinni przygotować się do zmian, które czekają na nich po wejściu w życie nowych uregulowań prawnych. Bez wątpienia takie zmiany legislacyjne znacząco wpłyną na funkcjonowanie poszczególnych przedsiębiorstw. Jednak nowa legislacja, z jednej strony narzucająca konieczność sprostania wyśrubowanym normom europejskim, daje też szanse na stabilny rozwój i utrzymanie bezpiecznego poziomu konkurencyjności firm chłodniczych. Celem Kongresu jest zatem zwiększenie wśród wszystkich interesariuszy świadomości wpływu nadchodzących zmian, wymiana doświadczeń w międzynarodowym gronie, a także zwrócenie uwagi opinii publicznej i władz na fakt, że branża chłodnicza ma wpływ na niemal wszystkie dziedziny naszego życia. Przetwórstwo spożywcze i handel, przemysł ciężki, służba zdrowia oraz przemysł medyczny i farmaceutyczny, przemysł chemiczny i kosmetyczny, przemysł elektroniczny, centra danych i serwerownie, czy wreszcie takie obiekty jak nowoczesne biurowce, hotele i centra handlowe nie mogłyby funkcjonować bez skutecznych oraz wydajnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

- Międzynarodowy charakter wydarzenia odzwierciedlą także jego uczestnicy  – podkreśla Robert Grejcz, Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa (KFCh) i potwierdza, że wydarzenie budzi uznanie w skali europejskiej: - Swoją obecność potwierdziło międzynarodowe grono ekspertów branżowych, m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej. Już dziś wiemy, że Kongres został objęty honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka, który jako przedstawiciel Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, doceniając międzynarodowy charakter i formę Kongresu oraz istotę branży chłodniczej w ochronie klimatu, aktywnie wspiera nasze działania w Polsce. Oczywiście wśród gości i panelistów nie zabraknie także polskich ekspertów branżowych, przedstawicieli akademickich i reprezentantów kluczowych ministerstw.

Jak dodaje Wacław Maniawski, Członek Zarządu KFCh: - Jesteśmy przekonani, że to właśnie
w takim gronie powinniśmy podejmować rozmowy na temat wyzwań czekających naszą branżę. Oczekujemy merytorycznej dyskusji, efektywnej wymiany międzynarodowych doświadczeń zarówno w kwestiach legislacyjnych, jak i technologicznych, w tym także technologicznego bezpieczeństwa. Wszystkie tematy podejmiemy biorąc pod uwagę perspektywę 2020 roku, który już za chwilę zapuka do naszych drzwi. Chciałbym, abyśmy jako branża byli na to pukanie przygotowani.

PROCLIMATE 2015 – informacje organizacyjne

Miejsce: Hotel MERCURE Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54
Termin: 4 marca 2015,  od 10.00 do 20.00
Język: polski i angielski, z tłumaczeniem symultanicznym.
Udział: udział w Kongresie jest zarezerwowany dla osób zaproszonych.

Rejestracja i szczegółowe informacje  o wydarzeniu są dostępne na stronie Kongresu pod adresem: www.proclimate.pl.

Organizatorzy

EPEE – EPEE - Europejskie Partnerstwo dla Energii i Środowiska Naturalnego (European Partnership for Energy and Environment) zrzesza wiodące firmy sektora chłodnictwa, klimatyzacji i ogrzewnictwa. Polami zainteresowania EPEE są odpowiedzialne stosowanie płynów chłodniczych oraz poprawa efektywności energetycznej. Głównymi narzędziami są informacja oraz współtworzenie prawa europejskiego. Podczas Kongresu przedstawiciele Stowarzyszenia podzielą się ze słuchaczami udanymi doświadczeniami krajów europejskich, przedstawiając wizję rozwoju rynku chłodniczego w najbliższych latach.

Krajowe Forum Chłodnictwa jest organizacją pracodawców, reprezentującą ponad 120 przedsiębiorstw polskiego sektora chłodnictwa i klimatyzacji. KFCH działa na rzecz integracji oraz rozwoju branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła w polskiej rzeczywistości prawnej i rynkowej. Organizacja uczestniczy w konsultowaniu i tworzeniu nowego prawa oraz we wdrażaniu wymogów legislacyjnych.

Artykuł został dodany przez firmę


Podobne artykuły