Lindab

Artykuł Dodaj artykuł

Międzynarodowy Kongres PROCLIMATE 2015. Trendy i technologie jutra

Warszawa, Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54

 4 marca 2015 r., 10.00-17.00

Warszawa, Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54

09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10 Otwarcie Kongresu
10.10 – 11.20 Najważniejsze regulacje mające wpływ na branże chłodnictwa, klimatyzacji i grzewczą
Marcos Gonzalez-Alvarez, Komisja Europejska, DG ds Energii: Przegląd istotnych środków w ramach ekoprojektowania i zmian w zakresie Dyrektyw UE dotyczących ekoprojektowania i oznakowania energetycznego.
Arno Kaschl, Komisja Europejska, DG ds Klimatu: Omówienie przepisów nowego rozporządzenia F-gazowego UE, ze szczególnym ukierunkowaniem na praktyczną implementację.
(TBD)  Omówienie nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa obsługi instalacji  chłodniczych w przetwórstwie spożywczym.
Dyskusja
11.20 – 11.30 Przerwa
11.30 – 12.40 Wyzwania i szanse dla branży
• Dr Rafał Andrzejczyk & Dr Tomasz Muszyński, Politechnika Gdańska, eksperci KFCH: Zmiany konstrukcyjne i technologiczne w budowie instalacji chłodniczych w kontekście zastępowania "F-gazów" oraz ich mieszanin nowymi substancjami o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego i  naturalnymi.
• Dina Köpke, Emerson Climate Technologies, ekspert EPEE: Z perspektywy producentów.
• Per Jonasson, Prezes AREA: Z perspektywy instalatorów.
• Dyskusja
12.40 – 13.40 LUNCH
13.40 – 14.50 Bezpieczeństwo, standardy i czynniki chłodnicze
• Torben Funder-Kristensen, Danfoss, ekspert EPEE: Ocena ryzyka przy stosowaniu czynników chłodniczych  o niskim GWP.
• Els Baert, Daikin, przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Ekoprojektowania w EPEE: Europejskie normy bezpieczeństwa i ich wpływ na branżę.
• Ray Gluckman, ekspert EPEE: Przegląd czynników chłodniczych i przewidywane trendy rynkowe.
• Dyskusja
14.50 – 15.00 Przerwa
15.00 – 17.00 Przykłady zastosowań
• Dr Jerzy Gagan & Dr Kamil Śmierciew, Politechnika Białostocka, eksperci KFCH: Poprawa efektywności energetycznej - rozwijane technologie.
• Raul Simonetti, Carel, ekspert EPEE: Technologie redukujące TEWI i emisje sumaryczne.
• Grzegorz Mizera & Prof. Dariusz Butrymowicz, Politechnika Białostocka, eksperci KFCH: Propan jako czynnik chłodniczy w urządzeniach chłodniczych dla przechowalnictwa. Doświadczenia i perspektywy.
• Juergen Goeller, Carrier, przewodniczący EPEE: CO2 w instalacjach chłodniczych supermarketów.
• Jürgen Süss, Efficient Energy, ekspert EPEE: Spojrzenie w przyszłość: woda jako czynnik chłodniczy.
• Dyskusja
18.00 – 20.00 PROCLIMATE AFTER HOURS (obowiązuje osobna rejestracja)

 

Podobne artykuły