Artykuł Dodaj artykuł

Centrale wentylacyjne z najwyższym odzyskiem ciepła i zasady ich eksploatacji

Rekuperatory przeciwprądowe i spiralno-przeciwprądowe należą do najbardziej wydajnych. Odzysk ciepła w ich przypadku przekracza 90%. Polecane są zatem do budynków energooszczędnych oraz pasywnych. Sprawność rekuperatora w pewnym stopniu zależy od odpowiedniej eksploatacji urządzenia. Istotne jest również właściwe poprowadzenie rur wentylacyjnych i rozmieszczenie wyrzutni, czerpni, a także anemostatów.

Rekuperatory przeciwprądowe i spiralno-przeciwprądowe należą do najbardziej wydajnych. Odzysk ciepła w ich przypadku przekracza 90%. Polecane są zatem do budynków energooszczędnych oraz  pasywnych. Sprawność rekuperatora w pewnym stopniu zależy od odpowiedniej eksploatacji urządzenia. Istotne jest również właściwe poprowadzenie rur wentylacyjnych i rozmieszczenie wyrzutni, czerpni, a także anemostatów. Dzięki trosce o wszystkie wspomniane aspekty centrale wentylacyjne mogą sprawnie obsługiwać budynki wielkokubaturowe, oczywiście o ile  odpowiednio została dobrana wydajność. Zatem w jaki sposób należy użytkować rekuperator z najwyższym odzyskiem ciepła?

Centrale wentylacyjne i zasady ich działania

Zanim przejdziemy do efektywności warto przybliżyć zasady działania poszczególnych central wentylacyjnych. Poza wentylatorami najważniejszym elementem centrali jest wymiennik ciepła. Tutaj do wyboru mamy kilka rodzajów, które różnią się między sobą efektywnością odzysku ciepła.

Za najmniej efektywne uważa się krzyżowe, które są w stanie odzyskać ok. 60% ciepła. Z tego powodu częściej instalowane są centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym i spiralnym. Można zdecydować się również na wymienniki obrotowe, których dużą zaletą jest fakt, że istnieje niewielkie ryzyko zamarznięcia wymiennika.

Rekuperatory przeciwprądowe i spiralno-przeciwprądowe należą do najbardziej wydajnych. Odzysk ciepła w ich przypadku przekracza 90%. Polecane są zatem do budynków energooszczędnych oraz  pasywnych. Sprawność rekuperatora w pewnym stopniu zależy od odpowiedniej eksploatacji urządzenia. Istotne jest również właściwe poprowadzenie rur wentylacyjnych i rozmieszczenie wyrzutni, czerpni, a także anemostatów. Dzięki trosce o wszystkie wspomniane aspekty centrale wentylacyjne mogą sprawnie obsługiwać budynki wielkokubaturowe, oczywiście o ile  odpowiednio została dobrana wydajność. Zatem w jaki sposób należy użytkować rekuperator z najwyższym odzyskiem ciepła?

Oczywiście w przypadku najlepszych modeli przeciwprądowych instalowane są systemy zapobiegające zamarzaniu wymiennika, a w przypadku wymienników spiralnych ochroną przed zamarzaniem jest powierzchnia wymiany ciepła.

Elementy centrali wentylacyjnej, które wpływają na wydajność

Już zostało powiedziane, że efektywność central wentylacyjnych jest zależna od wymiennika ciepła. Warto tutaj nadmienić, że bardzo istotny w rekuperatorze jest silnik wentylatorów. Jeśli jest bezszczotkowy, to gwarantuje większą wydajność i energooszczędność. Brak obecności szczotek powoduje, że eksploatacja może być dłuższa, gdyż użytkowanie takiego urządzenia jest mniej awaryjne. Warto zwrócić uwagę, że silnik bezszczotkowy gwarantuje cichszą pracę rekuperatora, a także energooszczędność, dzięki niższemu poborowi energii nawet o ponad 80%. Istotne znaczenie ma obecność w centrali by-passu, który przydatny jest latem. Dzięki niemu powietrze do pomieszczeń nie przepływa przez wymiennik, przez co nie jest dodatkowo dogrzewane. W związku z tym do domu może napłynąć oczyszczone, chłodniejsze powietrze, co w sezonie letnim jest szczególnie pożądane wieczorami i nocą. Oczywiście by-pass najlepiej spełnia swoją funkcję jeśli działa automatycznie.

Budowa wymienników i jej wpływ na eksploatację

Bardzo istotne znaczenie ma budowa wymienników ciepła. Niezależnie od ich rodzaju mogą być zbudowane z paneli metalowych, celulozowych lub plastikowych. Te pierwsze zapewniają szybkie nagrzewanie powietrza, jednak powietrze w nich może być suche trudniej się je czyści, a w przypadku zimy, jeśli nie są wyposażone w systemy antyzamrożeniowe może gromadzić się w nich lód, co zakłóca eksploatację. Wyjątkiem są wymienniki obrotowe, które ze względu na częściowe mieszanie się strumieni powietrza ciepłego i zimnego są bardziej odporne na zamarzanie. Innym rodzajem wymienników są wymienniki celulozowe, które wraz z nagrzewaniem powietrza oddają do niego odpowiednio więcej wilgoci.

Centrale wentylacyjne z najwyższym odzyskiem ciepła i zasady ich eksploatacji

Dzięki temu system antyzamrożeniowy nie jest tutaj potrzebny. Ich znaczną wadą jest jednak konieczność częstszej wymiany, nawet co kilka lat. Najbardziej wydajny wydaje się być wymiennik wykonany z tworzywa sztucznego, ze względu na łatwość czyszczenia oraz nieco niższą cenę. Podsumowując: najpopularniejszymi i najbardziej trwałymi wymiennikami ciepła są te wykonane z aluminium. Co prawda ich cena jest nieco wyższa niż wymienników z innych materiałów, jednak możliwość użytkowania ich przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat daje im niepodważalną przewagę na rynku. 

Jak należy eksploatować wymiennik, aby działał sprawnie przez długi czas?

Przede wszystkim o centrale wentylacyjne trzeba regularnie dbać. Konieczna jest wymieniana filtrów powietrza oraz wykonywanie regularnych przeglądów. Zaawansowane urządzenia wyposażone są w automatykę sterującą z wyświetlaczem, na którym prezentowana jest informacja o stopniu zabrudzenia filtrów oraz przypomnienie o konieczności ich wymiany. Ponadto podczas eksploatacji warto jest regulować pracę wentylatorów. Najlepiej jeśli praca wentylatorów ustawiana jest automatycznie, np. w zależności od intensywności eksploatacji poszczególnych pomieszczeń. Pod nieobecność domowników wentylatory powinny zwalniać, ponieważ wtedy nie potrzebna jest tak duża i częsta wymiana powietrza. Oczywiście nawet przy dłuższej nieobecności nie jest zalecane całkowite wyłączenie centrali wentylacyjnej, gdyż to zmniejsza efektywność i trwałość systemu.

Centrale wentylacyjne z najwyższym odzyskiem ciepła i zasady ich eksploatacji

Właściwa eksploatacja rekuperatorów gwarantuje ich długie i bezawaryjne działanie. Oczywiście należy pamiętać także o regularnych przeglądach instalacji, przynajmniej raz do roku.

Więcej informacji na temat centrali wentylacyjnych, a także bogatą ofertę rekuperatorów oraz wymienników ciepła oferuje firma Bartosz Wentylacja.

Artykuł sponsorowany

Podobne artykuły