Artykuł Dodaj artykuł

CAREL w Rankingu CDP w kategorii „ŚWIADOMOŚĆ”

CAREL w rankingu CDP uzyskał literę „C”, znajdując się tym samym na poziomie „Świadomość”.

CAREL w rankingu CDP uzyskał literę „C”, znajdując się tym samym na poziomie „Świadomość”.

CAREL w Rankingu CDP w kategorii „ŚWIADOMOŚĆ”

CDP (Carbon Disclosure Project) jest organizacją non-profit, światowym liderem w ujawnianiu informacji o środowisku i promowaniu działań zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju. Każdego roku CDP wspiera tysiące firm, miast, stanów i regionów w mierzeniu i zarządzaniu ryzykiem i możliwościami związanymi ze zmianą klimatu, bezpieczeństwem wodnym i wylesianiem.

Po raz pierwszy CAREL uczestniczył w procesie punktacji, który ocenia zaangażowanie firm w walkę ze zmianami klimatycznymi, podkreślając tym samym wagę, jaką Grupa przywiązuje do ochrony środowiska. Znajduje to odzwierciedlenie w rozwoju produktów, skupionych na efektywności energetycznej i od kilku lat przoduje w upraszczaniu przejścia na czynniki chłodnicze, które są mniej szkodliwe w kontekście globalnego ocieplenia.

Znalezienie się w rankingu po raz pierwszy w grupie „Świadomość”, to krok w kierunku kolejnego poziomu jakim jest “Disclosure”(Ujawnienie) lub literą „D” jest uznaniem tego, co Grupa zrobiła do tej pory w zakresie zrównoważonego rozwoju i jest punktem wyjścia do kontynuacji rozwoju oraz ulepszania swojej strategii środowiskowej.

Artykuł został dodany przez firmę

ALFACO Polska Sp. z o.o.

Alfaco Polska Sp z o.o. to czołowy dystrybutor zintegrowanych rozwiązań w zakresie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły