Artykuł Dodaj artykuł

Zastosowanie wentylatorów przeciwwybuchowych - gdzie się sprawdzają?

Wentylatory przeciwwybuchowe skonstruowane są w sposób, aby zapewnić im wysokie parametry pracy w warunkach przemysłowych oraz cechę beziskrowego napędu.

Wentylatory przeciwwybuchowe skonstruowane są w sposób, aby zapewnić im wysokie parametry pracy w warunkach przemysłowych oraz cechę beziskrowego napędu. Stosuje się je w strefach, gdzie oprócz czystego powietrza, muszą transportować duże ilości niebezpiecznych i łatwopalnych gazów lub wybuchowych pyłów w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu. Wentylatory dzielą się na dwa podstawowe rodzaje – poniżej dowiesz się więcej na ich temat!

wentylatory przeciwwybuchowe

Wentylatory przeciwwybuchowe – do czego służą i gdzie się je stosuje?

Wentylator przeciwwybuchowy to urządzenie, które potrafi szybko i sprawnie przeprowadzić wentylację pomieszczenia lub strefy zagrożonej wybuchem. Zajmuje się głównie transportowaniem dużej ilości powietrza, jednak jest tak skonstruowany, aby bez zagrożenia wybuchowego i pożarowego transportował również niebezpieczne gazy, pary czy pyły. Najogólniej mówiąc, każdy wentylator transportujący powietrze może być wykonany w wersji przeciwwybuchowej. Więcej informacji o tego typu urządzeniach znajdziesz tutaj: https://www.luftberg.pl/oferta/wentylatory-przeciwwybuchowe-ex-atex.

Wentylatory przeciwwybuchowe wykorzystuje się w miejscach, gdzie przepisy szczegółowo wymagają zastosowania tego typu urządzeń. Należą do nich np. laboratoria, przepompownie paliw czy magazyny łatwopalnych i niebezpiecznych substancji. Każdy wentylator ma określone parametry pracy – dopasowuje się je na podstawie zagrożenia pożarowego, lokalizacji montażu i ilości transportowanego powietrza. Ich cechy techniczne są określane również przez temperaturę pracy.

Rodzaje wentylatorów przeciwwybuchowych

Wentylatory przeciwwybuchowe dzielą się na dwa ogólne typy – wentylatory osiowe i promieniowe. W pierwszych przesyłane powietrze nie zmienia swojego kierunku przepływu, a w drugim zmienia o kąt 90°.

Wentylatory osiowe to klasyczne wirniki transportujące powietrze, które są napędzane za pomocą silnika elektrycznego. Najczęściej przeznaczone są do pomieszczeń oraz instalacji wymagających większej ilości transportowanego powietrza, ale w których temperatura przetłaczanego medium nie przekracza 50°C. Z uwagi na swoją konstrukcję nie są w stanie stworzyć wysokiego sprężu, jednak zajmują znacznie mniej miejsca niż wentylatory promieniowe.

Wentylatory promieniowe dzielą się na nisko-, średnio- i wysokociśnieniowe. Kierunek przepływu gazu w tych urządzeniach jest promieniowy (odśrodkowy), co oznacza, że wylot transportowanego powietrza jest prostopadły do wlotu. Część tłoczna wentylatora może być okrągła lub prostokątna. Wentylator zasysa powietrze otworem ustawionym wzdłuż osi silnika. Wirnik wentylatora ma jedną lub częściej dwie tarcze nośne oraz przyspawane do nich łopatki. Łopatki wirnika wentylatora dzielą się na proste, zagięte do przodu lub zagięte do tyłu – w zależności od zastosowania i przeznaczenia wentylatora.

Jak są wykonane wentylatory przeciwwybuchowe?

Wentylator przeciwwybuchowy musi być tak skonstruowany, aby nie powodował zagrożenia wybuchowego i pożarowego w przypadku transportowania niebezpiecznych gazów, par oraz pyłów, a ponadto zagrożenia w swoim otoczeniu. Najważniejszą jego cechą jest napęd, który nie powoduje iskrzenia. W tym celu stosuje się specjalne materiały oraz rozwiązania zapewniające wymagane bezpieczeństwo. Materiały te są przy tym lekkie, dzięki czemu gwarantują wymaganą wydajność wentylatorów. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe jest zasilanie niewielkich wentylatorów napięciem jednofazowym 230VAC i transportowanie znacznych ilości powietrza. Wirniki tych urządzeń są dokładnie wyważane i przystosowane do wieloletniej bezawaryjnej pracy.

Wentylatory przeciwwybuchowe cechuje także wysoka jakość konstrukcji i duża wytrzymałość na pracę w trudnych w warunkach. Każde zastosowanie wymaga innego wentylatora, dlatego zalecany jest kontakt z profesjonalną firmą dystrybucyjną w celu uzgodnienia szczegółów danej aplikacji.

Podobne artykuły