Artykuł Dodaj artykuł

Wystąpienie Messe Düsseldorf GmbH z okazji międzynarodowych konferencji prasowych na temat GIFA, METEC, THERMPROCESS i NEWCAST

Metal to dużo więcej niż tylko surowiec. Metal to multitalent, który w najróżnorodniejszych dziedzinach naszego życia spełnia zadziwiające role.

Metal to dużo więcej niż tylko surowiec. Metal to multitalent, który w najróżnorodniejszych dziedzinach naszego życia spełnia zadziwiające role.

Codziennie stykamy się z wysoką technologią z metalu: czy to w filarach mostowych, szynach kolejowych czy we własnym samochodzie, w technologii komunikacji tak samo jak i w przemyśle rakietowym lub stoczniowym. Wszędzie znajdujemy metal w jego różnorodnych formach, strukturach i zastosowaniach.

Metale i ich procesy przetwórcze tworzą fundament kwartetu targowego GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST, jaki odbędzie się od 12. do 16. czerwca 2007 w halach targowych w Düsseldorfie.

Ważną rolę na targach odgrywają także takie materiały jak ceramika i szkło. W sumie te cztery imprezy targowe pokrywają spektrum technologiczne branż odlewnictwa i odlewów, metalurgii i techniki procesów termicznych. Tworzą one forum technologiczne, które w roku 2007 stanie się światowym centrum zainteresowania i zaprezentuje wzajemnie zazębiające się dziedziny.

Te cztery imprezy targowe tworzą portal łańcucha tworzenia wartości powiązań technologicznych i rynkowych. Pod hasłem „4 in one” mogą być zwiedzane za jednym biletem wstępu.

Szczególnie wysokie jest międzynarodowe znaczenie wszystkich czterech imprez. W roku 2003 mieliśmy wystawców z 43 krajów i gości z 84 krajów. Obecni byli przedstawiciele z całego świata – od Argentyny po Cypr. Połowa spośród 71.500 gości przybyła z zagranicy.

Pozwolą Państwo, że zaprezentuję teraz najważniejsze dane i fakty dotyczące poszczególnych targów.

GIFA

GIFA – Międzynarodowe Targi Odlewnicze z forum technicznym WFO w Düsseldorfie zdobyły sobie pozycję światowego lidera wśród targów branży odlewniczej. GIFA prezentuje rynkowe odwzorowanie oraz daje przegląd wszystkich nowości ze świata odlewnictwa.

Spektrum GIFA obejmuje przy tym zarówno urządzenia do odlewni, technikę żaroodporną, chemię odlewniczą, produkcję form i rdzeni, urządzenia wlewowe i zasilające, obróbkę surowych odlewów, urządzenia transportowe i magazynowe po konstrukcję modeli i form czy też urządzenia sterowania i kontroli – aby wymienić tylko niektóre z podstawowych tematów imprezy.

Dzięki wielu nowościom, rynkom i produktom oraz dziedzinom stosowania  sytuacja branży odlewniczej ustabilizowała się na wysokim poziomie. Szczególnie wartość eksportu w wielu krajach jak np. w Indiach, Brazylii czy także Turcji znacznie wzrosła i gwarantuje dobre wykorzystanie mocy produkcyjnych. Tym samym warunki do organizacji 11. targów GIFA 2007 są idealne.

Rynek potwierdza wysoki popyt na nowe odlewy. Technologia odlewnicza jest kluczem, który pozwala na realizację w procesie produkcji wysokich wymagań stawianych odlewom. W przemyśle maszynowym, samochodowym i budowy pojazdów, w lotnictwie i przemyśle rakietowym otwierają się nowe pola i rynki zbytu dla producentów odlewów.

Technologia odlewnicza jako „akcelerator innowacji” już dawno zdobyła sobie miejsce w takich dziedzinach jak medycyna, technologie komunikacji, ekologia i elektrotechnika. I wszędzie tam rośnie jej udział rynkowy.

Rzut oka na rozwój targów wyrażany liczbą wystawców i zajętych metrów kwadratowych powierzchni wystawowej netto od pierwszej edycji GIFA 1956 pokazuje wyraźnie, że targi te zdobyły sobie pozycję najważniejszego forum w branży odlewniczej.

Wśród gości odwiedzających targi, podobnie jak w latach poprzednich, oczekujemy przede wszystkim technicznych i handlowych ekspertów z branży odlewniczej oraz decydentów, którzy chcą na GIFA zapoznać się z najnowszymi technologiami.

NEWCAST

W czerwcu 2003 NEWCAST – Międzynarodowe Targi Odlewów – miały swoją premierę i od razu spotkały się z dużą akceptacją zarówno ze strony wystawców jak i fachowej publiczności. Jako tematycznie logiczne uzupełnienie do trzech organizowanych równolegle targów wysokiej technologii GIFA, METEC i THERMPROCESS wystawa NEWCAST stanowi ostatnie ogniwo łańcucha tworzenia wartości i prezentuje różnorodne odlewy: od precyzyjnych elementów medycznych aż po ważące wiele ton silniki okrętowe.

Już w pierwszej edycji NEWCAST w roku 2003 targi okazały się ekskluzywną platformą dla odlewni z całego świata. 255 wystawców z 29 krajów prezentowało swoje produkty odlewnicze na około 4.500 m2 powierzchni wystawowej netto.
Dawniej odlewy obecne były na targach jedynie pośrednio przez prezentację procesu, technologii i maszyn. Koncepcja targów NEWCAST jest unikatowa i otwiera producentom gotowych odlewów zupełnie nowe szanse rynkowe.

Targi oferują wszystkim firmom produkującym odlewy żeliwne, staliwne i z żeliwa sferoidalnego oraz z metali nieżelaznych (np. z aluminium, cynku lub niklu) forum technologiczne, które umożliwia połączenie maszyny z produktem czy też technologii z jej wynikiem. Na targach NEWCAST wystawiają także usługodawcy, którzy specjalizują się np. w rozwiązaniach IT dla odlewni.

NEWCAST przyciąga jako zwiedzających fachowców z przemysłu maszynowego, samochodowego, lotniczego, elektronicznego, kosmicznego, medycznego i budownictwa. Ponadto oczywiście konstruktorów, kierowników produkcji i zaopatrzeniowców z najróżniejszych branż, w których odlewy odgrywają jakąś rolę.

Oczekujemy podobnej liczby gości jak w roku 2003. Na NEWCAST przyjechało wtedy 3.078 osób z czego 34 % z zagranicy.

Dumni jesteśmy, że udało nam się stworzyć tę jedyną w świecie platformę. NEWCAST razem z GIFA tworzą atrakcyjny duet targowy.

METEC

 Już od wielu lat przemysł metalurgiczny regularnie spotyka się na METEC i prezentuje najnowsze rozwiązania z całego świata w hutnictwie i walcowniach. Dla nas, organizatorów, dynamika rozwoju branży metalurgicznej w świecie jest stałym wyzwaniem. Branża miała swój okres stabilizacji, ale rosnący popyt na stal spowodował światowy boom.

Zareagowaliśmy na ten pozytywny rozwój rynku i otwarliśmy METEC 2007 na nowe obszary produktowe. Na gości METEC oczekiwać będzie tzw. Metals Plaza, gdzie prezentować się będą zarówno producenci stalowni i hut innych metali, jak i handel stalą i innymi metalami oraz branża logistyczna.

Dzięki integracji tych obszarów z wielkim potencjałem wzrostu oferujemy wystawcom i zwiedzającym nowe perspektywy produktowe i użytkowe oraz dodatkowe efekty synergii.

Oczywiście dotychczasowa podstawowa tematyka targów METEC będzie utrzymana. W centrum zainteresowania METEC 2007 znajdą się maszyny i urządzenia do produkcji i przetwórstwa, do spustu i formowania surowych kęsów żeliwa, stali i metali nieżelaznych oraz takie branże jak elektrotechnika i kable czy urządzenia pomiarowo – kontrolne.

METEC 2003 były odwzorowaniem branży metalurgicznej w ekspozycji 320 wystawców z 26 krajów na 12.527 m2. Także ze strony zwiedzających udział zagranicy był znaczny. Wśród 12.090 gości stanowili oni 49 %.

THERMPROCESS

 Jako wiodące w świecie targi pieców przemysłowych i procesów termicznych już od lat THERMPROCESS tworzy technologiczną klamrę organizowanych równolegle targów GIFA, NEWCAST i METEC. Targi uznano za międzynarodowy branżowy motor postępu w procesach termicznych.

Wymagania i oczekiwania stawiane tej kluczowej technologii są niezmiennie wysokie. Chodzi mianowicie o rozwiązania poprawiające efektywność pieców przemysłowych i urządzeń do wytwarzania ciepła, przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania na energię, szczególnie wobec drastycznego wzrostu jej cen na rynku światowym.

Podstawową tematyką THERMPROCESS 2007 będą tradycyjnie urządzenia termoprocesowe dla przemysłu produkującego i przetwarzającego żelazo i metale. Uzupełnieniem będą elementy konstrukcyjne, wyposażenie i materiały pomocnicze, na przykład armatura, materiały konstrukcyjne pieców, wytwornice gazów, topniki oraz pompy.

Na THERMPROCESS 2003 mieliśmy łącznie 276 wystawców z 24 krajów. Targi odwiedziło 5.505 gości, z czego 43 % z zagranicy.

Kongresy / Fora

 Tematyka wszystkich czterech targów jest wzajemnie silnie zazębiona i będzie uzupełniona przez fora i kongresy, które służą w branży jako miejsce spotkań, forum wymiany, źródło impulsów i drogowskaz rozwoju.

Najważniejszym uzupełnieniem GIFA 2007 będzie forum techniczne WFO. W wykładach z różnych dziedzin, jak np. „Projektowanie wirtualne”, „Błyskawiczne wykonanie prototypów” forum informować będzie o światowym postępie w technologii odlewniczej.

Pomostem pomiędzy ekspertami odlewnictwa i odbiorcami odlewów będzie forum NEWCAST. Tutaj konstruktorzy z przemysłu samochodowego i maszynowego będą mogli wymienić poglądy z ekspertami z odlewnictwa.

Równolegle z METEC odbędą się dwa kongresy InSteelCon oraz EMC. Najnowsze osiągnięcia metalurgicznej technologii procesowej naświetlone zostaną w ramach wykładów i rund dyskusyjnych.

W centrum zainteresowania sympozjum THERMPROCESS stać będą najnowsze odkrycia i rozwiązania w najróżniejszych obszarach tematycznych technologii termoprocesowej, jak np. paleniska, palniki, nowoczesne rozwiązania urządzeń, metale nieżelazne.

Wszystkie informacje o kongresach i sympozjach zestawiliśmy na własnej stronie internetowej pod www.gmtn-congresses.com.

Internet

 Oczywiście obszerne informacje o wszystkich czterech imprezach targowych można znaleźć w internecie. Jednym kliknięciem na stronie WWW.gmtn.de znaleźć można wszystkie cztery targi i tym samym cztery międzynarodowe platformy komunikacji, które umożliwiają wyszukanie wystawców, plan terenów targowych, doniesienia prasowe i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania a nawet informacje odnośnie organizacji podróży. Strona ma także bieżąco redagowaną gazetkę z aktualnościami.

Przedstawicielstwa zagraniczne

 Bardzo bogaty serwis oferuje także sieć naszych przedstawicielstw zagranicznych. Dzięki 66 placówkom obecni jesteśmy w 108 krajach. Gościom, wystawcom i dziennikarzom niesie to określone korzyści. Na miejscu, w ojczystym języku można otrzymać optymalne wsparcie i praktyczne porady związane z wszystkimi czterema targami. Można na przykład w naszych przedstawicielstwach zamawiać katalogi i karty wstępu uzyskać pomoc przy planowaniu podróży i rezerwacji hotelu.

Düsseldorf

 W samym Düsseldorfie oczekują na Państwa nie tylko funkcjonalne tereny targowe, ale także bardzo dobra infrastruktura komunikacyjna, noclegowa i rozrywkowa. Z lotniska na tereny targowe w kilka minut można dojechać taksówką. Karty wstępu na targi upoważniają także do bezpłatnego korzystania z publicznych środków komunikacji Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR).

Düsseldorf to nie tylko stolica landu Północnej Nadrenii – Westfalii, ale także przede wszystkim centrum medialne i biznesowe. Wspaniała Starówka, eleganckie sklepy, ponad 20 muzeów, opera oraz wiele innych atrakcji sprawia, że także po zakończeniu targów jest tu co robić.

Szanowni Państwo, żadna inna spółka targowa nie prezentuje tak obszernego i pełnego przeglądu nowości w wielu branżach. Najlepiej można się o tym przekonać na miejscu, w czerwcu 2007 w naszych halach targowych, w których prezentować się będą wystawcy GIFA, METEC, THERMPROCESS i NEWCAST. Serdecznie Państwa zapraszam i dziękuję za uwagę i czas, jaki Państwo zechcieli mi poświęcić.

Referat prasowy GMTN 2007

Andrea Hembes/Janusch Krahmer
Tel.: ++49 211/4560-991/-544,
Fax: ++49 211/4560-87991
E-Mail: HembesA@messe-duesseldorf.de, KrahmerJ@messe-duesseldorf.de

Podobne artykuły