Ecotech

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 9/50/2019

Zamów publikację

Autor: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Data wydania: 2019-09-01
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 0137-3676


Wersja papierowa: 30,00 PLN

Prenumerata papierowa roczna PLUS - Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
- 12 mc (12 egz.) 480,00 PLN

Data wydania:

01-09-2019

Wymiary:

A4

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

tak

Twarda oprawa:

nie


Pierwszy numer COW ukazał się w 1969 roku.

Celem „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” jest dostarczanie informacji dotyczącej najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju branży ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.

„Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla naukowców i specjalistów skupionych w branży. Artykuły prezentowane w „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” dostarczają projektantom, inwestorom i zarządom budynków a także studentom wyższych uczelni, informacji na temat kierunków rozwoju branży, nowości technicznych i prognoz badawczych oraz prezentują aktualne wyniki prac naukowo – badawczych prowadzonych w uczelniach wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych.

Szczegółowa tematyka czasopisma skupia się wokół poniższych aspektów:

 • fizyka budynków,
 • komfort cieplny i jakość powietrza wewnętrznego wraz z oceną i kontrolą środowiska wewnętrznego,
 • wentylacja naturalna i mechaniczna, wentylacja przemysłowa,
 • ogrzewanie, klimatyzacja i chłodnictwo,
 • rozdział powietrza w przestrzeniach wyposażonych w systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
 • bezpieczeństwo pożarowe budynków,
 • zewnętrzne i wewnętrzne parametry projektowe dla efektywności energetycznej budynków,
 • systemy odzyskiwania energii w budynkach,
 • systemy przesyłania ciepła,
 • pozyskiwanie i zastosowanie energii odnawialnej w budynkach,
 • zapotrzebowanie i zużycie energii w budynkach istniejących i przyszłościowych,
 • oszczędność energii w środowisku zabudowanym,
 • budynki efektywne energetycznie, budynki inteligentne, budynki zrównoważone,
 • integracja projektowania architektonicznego i systemów mechanicznych oraz oświetleniowych,
 • nowe materiały w budownictwie i ich wpływ na zapotrzebowanie na energię, 
  oraz dziedziny wiedzy powiązane z inżynierią środowiska.

W czasopiśmie znaleźć można:

 • publikacje uznanych naukowców,
 • wyniki najnowszych badań,
 • pełną informację naukowo - techniczną związaną z ciepłownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją,
 • informacje z konferencji, zjazdów i targów branżowych,
 • bogatą ofertę reklamową przodujących firm i przedsiębiorstw.

Czasopismo jest indeksowanie w następujących bazach danych:

 • BazTech,
 • Index Copernicus,
 •  Pol-index.

Autorami publikacji w „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” są naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, a także fizyki budowli i chłodnictwa.

Czytelnikami „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” są: inżynierowie i technicy o wyższych kwalifikacjach zawodowych, projektanci, konstruktorzy i technolodzy oraz pracownicy naukowi i studenci lat wyższych uczelni technicznych.

W numerze 9/50/2019:

 1. Efektywność przewodowego transportu paliw gazowych. Część 2. The Effectiveness of the Gaseous Fuels Pipeline Transport. Part 2 - mgr inż. Adam Kielak, prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
 2. Badania instalacji zgazowania paliw alternatywnych zintegrowanej z kotłem w lokalnej elektrociepłowni - dr inż. Izabella Maj, dr inż. Michał Polok , dr. hab. inż. prof. Pol. Śląskiej Piotr Ostrowski
 3. Energia słoneczna a budynek. Modelowanie matematyczne parametrów promieniowania słonecznego padającego na przegrodę przezroczystą - mgr inż. Filip Pawlak, dr inż. Andrzej Górka
 4. Zalecenia dotyczące eksportu modeli budynków do plików gbXML w programie Autodesk® Revit® na potrzeby obliczeń cieplnych budynków - mgr inż. Piotr Wereszczyński, dr inż. Michał Strzeszewski, mgr inż. Krzysztof Kocot
 5. System „wietrzenia” Domu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (obecnie Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach) - dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski, dr inż. Katarzyna Stokowiec, Jarosław Machnicki, mgr inż. Dagmara Kotrys Działek
 6. Porównawcza analiza wyników badań aerodynamicznych wywietrzaków grawitacyjnych typu T oraz T-22 - mgr inż. Adam Deska, dr inż. Adam Rubnikowicz
 7. Doświadczalne charakterystyki przepływowe powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła ‒ Łukasz Amanowicz 
 8. Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych. Wiedza – Praktyka – Bezpieczeństwo – Energooszczędność
Brak załączników
Prenumerata papierowa roczna PLUS - Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Prenumerata papierowa roczna PLUS z dostępem do archiwum e-publikacji.

Brak załączników