Top Projekt. Sp. z o.o. Przedstawicielstwo techniczno - handlowe
Podgląd
dostępny

Magazyn Ex

Zamów książkę

Autor: brak informacji
Wydawnictwo: Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
Stron: 1
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 1895 - 9830


Ocena: 0,0 Opinie: 0

Data wydania:

01-01-2000

Cykl wydawniczy:

<b>Częstotliwość wydania:</b> kwartał

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

Pismo techniczne zajmujące się zagadnieniami  bezpieczeństwa technicznego - szczególnie dla stref zagrożonych wybuchem.

Podejmuje tematykę rozwiązań technicznych, aspekty prawne  i praktyczne wdrożeń, elementy ekonomiczne, w tym  oceny i zarządzania ryzykiem.

Dociera do kadry technicznej   i zarządzającej wiodących zakładów przemysłowych w Polsce oraz  do wszystkich osób zajmujących się bezpieczeństwem osób i obiektów  w przemyśle. Aktualne przepisy prawne - interpretacje i komentarze praktyków. Nowości i trendy rozwojowe technologii w kraju i na świecie.

Prenumerata Magazynu Ex w roku 2007

Przyswojenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem jest jednym z warunków właściwej pracy załóg zakładów pracy gdzie takie strefy występują.

Ubiegłoroczne doświadczenia z redagowania „Magazynu Ex” pozwalają nam stwierdzić, że nie jest to zagadnienie proste i łatwe nie ma też takiej możliwości, że specjalistą w tym zakresie zostaje się w krótkim czasie.

Cyklicznie docierający materiał merytoryczny, najnowsze technologie i zagadnienia bezpieczeństwa przedstawiane w przystępny sposób dają sposobność osobistego rozwoju pracownikom, stymulują ich do własnego rozwoju i wdrażania rozwiązań bezpiecznych w najlepszy sposób. W ten sposób rośnie również bezpieczeństwo firmy i efektywność jej działania.

Cena Magazynu Ex w prenumeracie jest o 20% niższa od rynkowej co powinno zachęcić do skorzystania z tej formy nabycia Kwartalnika.

W przypadku zamówienia większych ilości (5, 10, 15) egzemplarzy dla jednej lokalizacji zakładu lub firmy możliwe jest uzyskanie dodatkowego upustu.

brak

Brak załączników