Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Pirometr dwubarwny CTratio 1M
wentylacja.biz id8751 00.00 PLN 5 5

Pirometr dwubarwny CTratio 1M

Podgląd

Pirometr dwubarwny CTratio 1M

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi wentylacja.biz!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Test-Therm Sp. z o.o.

Friedleina 4-6
30-009 Kraków
małopolskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel. : 12 632 13 01
tel. : 12 632 61 88
faks: 12 632 10 37
e-mail: office@test-therm.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Pirometr dwubarwny CTratio 1M

Pirometr CTratio 1M to najnowszy pirometr dwubarwny światłowodowy w ofercie niemeckiej firmy OPTRIS. Pirometr światłowodowy OPTRIS zapewnia wysoką skuteczność pomiarową wysokich temperatur. Przemysłowy światłowód pokryty oplotem stalowym, umożliwia pracę w wysokich temperaturach bez konieczności specjalnego chłodzenia. Pirometr wykorzystuje zasadę pomiaru "2-kolorową", która to dotyczy równoległego pomiaru temperatury w dwóch niezależnych pasmach promieniowania. Detektor pomiarowy wykorzystany do budowy pirometru ma kształt warstwowy, jeden detektor umiejscowiony jest pod drugim. Dzięki takiej konstrukcji jesteśmy pewni, że pole pomiarowe obydwu detektorów jest identyczne. Równolegle pomiar promieniowania realizowany jest przy dwóch różnych długościach fali. Poprzez iloraz tych dwu długości uzyskujemy na wyjściu wartość niezależną od współczynnika emisyjności dla poszczególnych fal, dla których wcześniej błądne ustawienie współczynnika emisyjności skutkowało dużymi odchyłkami w pomiarze temperatury.

Typowe zastosowanie to:

  • produkcja metali
  • huty i odlewnie,
  • procesy hartowania,
  • produkcja szkła,
  • kuźnie,
  • grzanie indukcyjne,
  • piece przemysłowe i laboratoryjne.

Zwykle pirometry monochromatyczne dobrze sprawdzają się w aplikacjach gdzie mierzony gorący obiekt, wypełnia pole pomiarowe pirometru, inaczej mówiąc pole pomiarowe pirometru jest mniejsze niż mierzony obiekt. Są jednak aplikacje gdzie pirometry monochromatyczne nie spełniają swojego zadania np. obiekt mierzony jest mniejszy niż pole pomiarowe pirometru, emisyjność ciała szarego zmienia się w zależności od temperatury. Kurz, para wodna czy zawiesiny w powietrzu przesłaniają pole pomiarowe. Soczewka lub szkło wziernikowe jest zanieczyszczone. Tutaj swoje parametry może pokazać pirometr dwubarwny. Jeżeli aż 95% energii emitowanej przez mierzony obiekt jest pochłaniane przez zanieczyszczenia (95% procent mierzonej powierzchni jest zasłonięte), pirometr dwubarwny i tak będzie mierzył dzięki zasadzie działania opartej na prawie Boltzmana zdecydowanie lepiej niż inne pirometry monochromatyczne. Jak wcześniej wspomnieliśmy pirometry mierzą stosunek długości dwóch fali i w miejsce współczynnika emisyjności wprowadzono współczynnik nachylenia (ang. slope), którego wartość zmienia się w mniejszym zakresie: 0.800~1.200.

Jeżeli współczynniki emisyjności dla poszczegółnych detektorów zmieniają się o równą wartość pirometr dwubarwny będzie mierzył doskonale bezwzględną wartość temperatury.

Atutem oprócz jakości jest doskonała cena. Pirometry 2-barwne znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie trudne warunki pracy uniemożliwiają poprawnę pracę klasycznych pirometrów. Pirometr 2-barwny rejestruje temperaturę maksymalną danego obiektu. Dzięki zasadzie działania opartej na pomiarze stosunku dwóch długości fal wyeliminowana konieczność precyzyjnego ustawiania współczynnika emisyjność.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy