Księgarnia

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 1/50/2019 - okładka
Autor:

Cena: 30,00 pln

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 11-12/2019 - okładka
Autor:

Cena: 27,00 pln

Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń - okładka
Autor:

Cena: 78,00 pln

Klimatyzacja pojazdów samochodowych. Technika klimatyzacyjna dla praktyków - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

Poradnik klimatyzacji Tom 1: Podstawy - okładka
Autor:

Cena: 120,00 pln

Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła  - okładka
Autor:

Cena: 98,00 pln

Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Słownik: Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja - okładka
Autor:

Cena: 95,00 pln

Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych - okładka
Autor:

Cena: 64,00 pln

Sprężarki chłodnicze: budowa i zastosowanie - okładka
Autor:

Cena: 115,00 pln

Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

Technika Klimatyzacyjna - okładka
Autor:

Cena: 95,00 pln

Przetargi

2020-01-24 Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lelów w formule zaprojektuj i wybuduj
2020-01-24 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 7 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.6.2020
2020-01-23 usługa stworzenia nowego węzła chłodu na miejsce starej infrastruktury poprzez instalację oraz montaż, utylizację starych instalacji, uruchomienie nowej instalacji i rozruch węzła i nowego, zakupionego przez Wykonawcę, zespołu agregatów.
2020-01-22 Dostawa z montażem systemu klimatyzacji. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/10/EK
2020-01-21 Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,75 kW dla Obiektu Wielofunkcyjnego ORLIK 2012 Dąbrowa Zielona w ramach projektu pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona: Hydrofornia Olbrachcice, Hydrofornia Soborzyce, Oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Zielona, Gminne Przedszkole Soborzyce, Obiekt Wielofunkcyjny ORLIK 2012 Dąbrowa Zielona”
2020-01-21 Przebudowa źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 13 w Rybniku-Chwałowicach przy ul. 1-go Maja 51, w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj".
2020-01-21 Dostawa wraz z wniesieniem i montażem wyposażenia na potrzeby I piętra Pawilonu IIB SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – DZ/04/PN/2020
2020-01-21 Budowa instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Partnerzy

###
Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzac...
###
CBE Polska - Center for Business Education
###
Bank Danych o Inżynierach
###
infoPraca.pl
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia
###
Grupa MTP