Księgarnia

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 1/50/2019 - okładka
Autor:

Cena: 30,00 pln

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 11-12/2019 - okładka
Autor:

Cena: 27,00 pln

Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń - okładka
Autor:

Cena: 78,00 pln

Klimatyzacja pojazdów samochodowych. Technika klimatyzacyjna dla praktyków - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

Poradnik klimatyzacji Tom 1: Podstawy - okładka
Autor:

Cena: 120,00 pln

Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła  - okładka
Autor:

Cena: 98,00 pln

Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Słownik: Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja - okładka
Autor:

Cena: 95,00 pln

Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych - okładka
Autor:

Cena: 64,00 pln

Sprężarki chłodnicze: budowa i zastosowanie - okładka
Autor:

Cena: 115,00 pln

Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

Technika Klimatyzacyjna - okładka
Autor:

Cena: 95,00 pln

Przetargi

2020-02-14 Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”
2020-02-14 „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłowni na biomasę w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zagórz”
2020-02-14 wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan dla lokali mieszkalnych nr 2, 3, 6, 8, 9 i 10 oraz wydzielenie łazienki dla lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Wrocławskiej 13 w Gliwicach
2020-02-14 wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkcyjnych kotów gazowych z zamkniętymi komorami spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. oraz dobudowy przewodów wentylacyjnych i przewodu spalinowego, doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotła gazowego wraz z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienki dla lokali mieszkalnych nr 1, 7, 10 i 13 oraz wydzielenie łazienek w lokalach mieszkalnych nr 1 i 13 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piwnej 4 w Gliwicach (działka nr 282, obręb ewidencyjny: Centrum)
2020-02-13 Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/6/KK
2020-02-13 PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym
2020-02-13 Budowa kotłowni przy blokach komunalnych przy ulicy Poniatowskiego w Różanie
2020-02-13 Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

Partnerzy

###
Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzac...
###
Stowarzyszenie Polska Wentylacja
###
CBE Polska - Center for Business Education
###
Bank Danych o Inżynierach
###
infoPraca.pl
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia