ECOTECH Sp. z o.o.
GLOBAL-TECH Pro-Vent Systemy Wentylacyjne ANIRO Sp. z o.o. Carline BELIMO Siłowniki S.A.

Księgarnia

Magazyn Ex - okładka
Autor:

Cena: 30,00 pln

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna - okładka
Autor:

Cena: 27,00 pln

CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA - okładka
Autor:

Cena: 21,53 pln

Wentylacja - Klimatyzacja - Ogrzewanie na CD - okładka
Autor:

Cena: 299,00 pln

Przetargi

2019-11-16 Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w 30 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu usługowym stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
2019-11-16 Dostawa nowych urządzeń w celu naprawy systemów hodowlanych
2019-11-15 „Wykonanie rozprężalni gazu oraz wentylacji w laboratorium badawczym w budynku nr 71 w formule „zaprojektuj i wykonaj”
2019-11-15 Wykonanie dostaw i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, sygn. akt AEZ/S-099/2019
2019-11-15 Wymiana bezklasowych kotłów stałopalnych na pompę ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 141 w Warszawie – zgodnie z dokumentacją projektową.
2019-11-15 Dostawa kaskadowego agregatu ziębniczego
2019-11-15 „ Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja (dostawa i montaż) instalacji oświetlenia wewnętrznego w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2019-11-14 Wykonanie likwidacji niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piaskowej 9 – roboty instalacyjne sanitarne

Partnerzy

###
Bank Danych o Inżynierach
###
Woda-ścieki.com - internetowy serwis dla specjalis...
###
Portal Rynku Pracy HRK.PL
###
expovortal.com
###
FACHOWY ELEKTRYK
###
MASTA Sp. z o.o.
###
Stowarzyszenie Kominy Polskie
###
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.