Lindab

Artykuł Dodaj artykuł

Nowy numer "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 9-10(283-284)/2019

Przekazywany do Waszych rąk opatrzony podwójną numeracją egzemplarz naszego czasopisma przygotowaliśmy w ostatnich dniach września, kiedy to nieuchronnie zmierza do nas szybkimi krokami jesienna aura, co odczuwa każdy poprzez stopniowo obniżającą się temperaturę i silne wiatry wzbogacone o częste i obfite opady deszczu. Na uczelniach z dniem 1 października pojawią się studenci, a wraz z nimi rozpocznie się nowy rok akademicki 2019/2020.

Szanowni Państwo!

Przekazywany do Waszych rąk opatrzony podwójną numeracją egzemplarz naszego czasopisma przygotowaliśmy w ostatnich dniach września, kiedy to nieuchronnie zmierza do nas szybkimi krokami jesienna aura, co odczuwa każdy poprzez stopniowo obniżającą się temperaturę i silne wiatry wzbogacone o częste i obfite opady deszczu. Na uczelniach z dniem 1 października pojawią się studenci, a wraz z nimi rozpocznie się nowy rok akademicki 2019/2020. Będzie to rok trudny dla nas nauczycieli, również i dla studentów, a to za sprawą intensywnego wdrażania gruntownej reformy naszego szkolnictwa wyższego. Czy będzie to zabieg dobry dla podwyższenia poziomu edukacji i finalnie przygotowania naszych absolwentów do przyszłej pracy zawodowej, jak zwykle czas, a przede wszystkim życie pokaże. 

O dostrzeganych i sygnalizowanych przez doświadczonych nauczycieli akademickich zagrożeniach tej w pewien sposób rewolucji w szkolnictwie wyższym, będzie czas aby się podzielić z Państwem w kolejnych numerach naszego czasopisma. 

 

7_2019l.jpg

W tym miejscu warto decydentom przypomnieć, że generalnie edukacja niezależnie od jej poziomu nie znosi rewolucyjnego pośpiechu, bowiem są to działania i niestety zwykle przygotowywane zza biurka eksperymenty na żywym organizmie, jakim będą kolejne pokolenia młodzieży.  Póki co przejdę do tradycyjnego omówienia zawartości tego numeru „TCHiK”. Otwiera go interesujący artykuł Aleksandra Paliwody, w którym rozważa on problem oszczędzania energii w technice chłodniczej. Dokonuje tego na tle łańcucha chłodniczego żywności, obecnie jednego z większych jej odbiorców. Wskazuje najważniejsze źródła, metody i środki oszczędzania energii w chłodnictwie żywnościowym, a są to m. in.: minimalizowanie obciążenia cieplnego pomieszczeń chłodzonych, maksymalizowanie temperatury parowania i sprawności energetycznej urządzeń chłodniczych, czy wykorzystanie ciepła przegrzania i ciepła skraplania par czynnika np. do lokalnych celów grzewczych. W bibliografii do tej publikacji znajduje się godne polecenia bogate zestawienie literatury źródłowej. Artykuł ten opublikowaliśmy wcześniej w nr 2/1999 „TCHiK”, ale z uwagi na jego aktualną wymowę Redakcja postanowiła go przypomnieć przede wszystkim młodszemu pokoleniu naszych zawodowych kolegów. Kolejna pozycja, to publikacja Anny Richert mająca charakter przeglądowy, poświęcona wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych. Przedstawiono w nim wybrane problemy jakości powietrza w takich obiektach, zwracając szczególną uwagę na skutki złej jakości powietrza wewnętrznego określanej jako syndrom chorego budynku. Przywołane zostały w niej zalecenia prawne w zakresie warunków, jakie powinna spełniać wentylacja budynków mieszkalnych, w tym istotne zagadnienie wielkości kanałów wentylacji grawitacyjnej. W materiale omówiono budowę i zasadę działania wentylacji grawitacyjnej oraz jej skuteczność w odniesieniu do mikroklimatu pomieszczeń w budynkach. W końcowej części opracowania przedstawiona została ocena skuteczności działania takiej wentylacji na przykładzie wybranego wolnostojącego budynku mieszkalnego. Artykuł był publikowany wcześniej w nr 8/2008 „TCHiK”. 

W dziale technologii chłodniczej żywności Grzegorz Mizera prezentuje kolejny artykuł poświęcony eksperymentalnej ocenie jakości warzyw po okresie ich przechowywania. W publikowanym na naszych łamach cyklu artykułów przedstawione zostały wyniki prac badawczych podejmowanych przez Autora w zakresie modelowania pracy urządzenia chłodniczego w zmiennych warunkach jego działania, obsługującego komorę przechowalniczą warzyw. Opracowano model pracy takiego układu chłodniczego oraz wykonano badania doświadczalne w oparciu o które zaproponowany model został zweryfikowany. Przeanalizowano korzyści wynikające z zastosowania zaproponowanego, innowacyjnego rozwiązania systemu chłodzenia. Wskazano na użyteczność opracowanego modelu w praktyce. Uzyskane wyniki skłoniły Autora do podjęcia dyskusji w zakresie rekomendacji odnośnie przyszłych prac rozwojowych w zakresie układów chłodniczych z pośrednim systemem chłodzenia w zastosowaniu do komór przechowalniczych warzyw, a także w zakresie zastosowań opracowanego modelu w praktyce przemysłowej. 

W dziale automatyki chłodniczej Krzysztof Dunowski prezentuje elektroniczne zawory rozprężne Emerson Alco dla propanu (R 290) do sprężarkowych pomp ciepła. W obszarze tych urządzeń wzrasta zainteresowanie stosowaniem tego płynu roboczego jako naturalnego czynnika chłodniczego. Jedną z jego zalet jest bardzo niski wskaźnik współtworzenia efektu cieplarnianego GWP wynoszący 3. Tak niski poziom wartości tego wskaźnika czyni go również „odpornym” na potencjalne zaostrzenie przepisów w przyszłości. Jednocześnie cechuje się on dobrymi własnościami termodynamicznymi podczas procesów parowania i skraplania. W odpowiedzi na potrzeby wynikające z zachodzących zmian w stosowanych czynnikach chłodniczych oraz wzrastającą popularność wspomnianego czynnika firma Emerson opracowała elektroniczne, krokowe zawory rozprężne EXM/EXL oraz współpracujące z nimi sterowniki Alco EXD-HP. Precyzja regulacji i bardzo szeroki zakres pracy tych elementów pozwala uzyskiwać maksymalne osiągi z instalacji pomp ciepła. Komunikacja w protokole ModBus pozwala na integrację sterownika EXD-HP z nadrzędnym układem sterowania oraz zdalny monitoring instalacji. 

Dział, w którym przypominamy osoby o znaczącym dla branży i jej otoczenia dorobku zatytułowaliśmy „Sylwetki i dorobek osób zasłużonych dla chłodnictwa i klimatyzacji”. W numerze 1-2/2019 „TCHiK” prezentowaliśmy doc. dr inż. Aleksandra PALIWODĘ (s. 31-36). W numerze 5/2019 przypomnieliśmy dorobek naukowo-badawczy prof. dr inż. Wiktora WASILUKA (s. 187-195), w numerze 6-7/2019 przedstawiliśmy ważniejsze publikacje oraz prace naukowo-badawcze prof. dr hab. inż. Jarosława MIKIELEWICZA, w numerze 8/2019 opublikowaliśmy dorobek zawodowy i publikacyjny mgr inż. Konrada KALINOWSKIEGO (s.284-301), natomiast w tym numerze prezentujemy sylwetkę i dorobek naukowo-techniczny dr inż. Piotra A. DOMAŃSKIEGO (na podstawie materiałów opublikowanych w nr 8/2008 „TCHiK”). I jak zwykle znajdziecie Państwo artykuł, którego nasz bohater jest współautorem wraz z Dawidem Yasharem, poświęcony czujnikom mikroelektroniczno-mechanicznym MEMS (ang.: MicroElectronic Mechanical Systems), które w ostatnich latach zrewolucjonizowały rynek elementów pomiarowych przez pojawienie się tanich elementów o szybkiej odpowiedzi. Znalazły one zastosowanie w ogromnej ilości produktów, w tym również w nowoczesnych układach wykrywania niesprawności oraz diagnostyki FDD (ang.: Fault Detection and Diagnostics schemes) w systemach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz układach chłodniczych. Łączne zastosowanie czujników MEMS oraz układów FDD, a także możliwości połączenia sieciowego, stanowią potencjał pozwalający na zmianę dotychczasowego sposobu monitorowania pracy oraz serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. 

W końcowej części numeru informujemy o uruchamianym w najbliższym czasie w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji dla chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła nowym szkoleniu praktyczno-technicznym dla monterów w zakresie wykorzystania CO2 w urządzeniach i systemach chłodniczych. 

Jesteśmy przekonani, że prezentowane w tym numerze naszego czasopisma artykuły i materiały informacyjne będą dla Państwa ciekawą lekturą. 

Artykuł został dodany przez firmę

I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.

MASTA oferuje kompleksowy zakres usług w dziedzinie klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa. Przez prawie 27 lat działalności zrealizowała ponad 500 tematów obejmujących pełne wykonawstwo instalacji chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły