Lindab

Artykuły - Wiadomości


 
Oddychające domy? - zdjęcie

Oddychające domy?

26-01-2004

Ciągle jest niedoceniana kwestia wpływu na człowieka tego wszystkiego, co go bezpośrednio otacza w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy. Z pojawiających się ostatnio publikacji, w tym również polskich autorów, wynika zaś jednoznacznie, że jakość środowiska wewnątrz budynków jest często o wiele gorsza niż w przestrzeni zewnętrznej, nawet na obszarach wielkich aglomeracji miejskich.

Czytaj więcej

 

VII Ogólnopolska Konferencja Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce

01-02-2004

Obrady VII Ogólnopolskiej Konferencji Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce przebiegały pod hasłem BIO, TECHNO, INFO - interdyscyplinarny obszar badawczy, otwierającym szeroką płaszczyznę naukowej dyskusji nad rolą i znaczeniem czynników kształ

Czytaj więcej

 
Nowe regały KOXKI - zdjęcie

Nowe regały KOXKI

08-02-2004

W 2004 r. firma Koxka wprowadziła do sprzedaży nowy regał. Jest to regał chłodniczy o bardzo nisko umieszczonej dolnej płaszczyźnie ekspozycyjnej. Oferowany jest w dwóch zasadniczych typach: regał do produktów zapakowanych (klasyczny regał chłodniczy) i d

Czytaj więcej

 
Niskotemperaturowa szafa BOLARUS - zdjęcie

Niskotemperaturowa szafa BOLARUS

25-02-2004

Niskotemperaturowa szafa o pojemności 700 litrów WSN-711 S INOX to nowość firmy Bolarus. Urządzenie o mocy chłodniczej 500 W i zakresie temperatur -16÷-18oC przy otoczeniu 16÷32oC pracuje na czynniku chłodniczym R 404A i R 134a.

Czytaj więcej

 
HVS - najnowsze wdrożenie firmy York - zdjęcie

HVS - najnowsze wdrożenie firmy York

15-03-2004

HVS jest nowoczesnym, proekologicznym i energooszczędnym systemem klimatyzacyjnym chłodząco-grzejącym. Jest to agregat wody lodowej pracujący na proekologicznym czynniku R 407C współpracujący z wtórnym obiegiem wodnym zasilającym różnego typu jednostki we

Czytaj więcej

 
Technika i estetyka - zdjęcie

Technika i estetyka

22-04-2004

Czy można coś nowego stworzyć w zakresie klimatyzacji komfortu? Wielu fachowców z tej dziedziny techniki stwierdziłaby że nie. Jednak firma LG Electronics pokazuje, że jest to absolutnie i realnie możliwe. Ta koreańska firma wprowadziła na polski rynek ty

Czytaj więcej

 
Usprawnianie obiegów chłodniczych z CO2 jako czynnikiem, przy użyciu rozprężarek - zdjęcie

Usprawnianie obiegów chłodniczych z CO2 jako czynnikiem, przy użyciu rozprężarek

26-04-2004

W artykule omówiono podstawowe własności CO2 jako czynnika chłodniczego oraz jego zastosowania, a także zasady budowy i działania rozprężarko-sprężarek tłokowych. Przeprowadzono ocenę porównawczą efektywności energetycznej układów z rozprężarką lub zawore

Czytaj więcej

 
Elektroniczna waga dla czynników chłodniczych - zdjęcie

Elektroniczna waga dla czynników chłodniczych

04-05-2004

Waga Accu-Charge II firmy Mastercool jest najbardziej zaawansowaną technicznie wagą czynnika chłodniczego, jaka dostępna jest obecnie na rynku. Posiada możliwość programowania ilości czynnika, jaka ma zostać przetłoczona, a w połączeniu z modułem sterując

Czytaj więcej

 

O jakości powietrza domowego

06-05-2004

Badania nad Syndromem Chorego Budynku (ang. Sick Building Syndrome - SBS) doprowadziły do wniosku, że główną przyczyną niedomagań ludzi zamieszkujących takie budynki jest zła jakość znajdującego się w nich powietrza.

Czytaj więcej

 
Klimatyzacja komór hiperbarycznych do przechowywania produktów rolnych z obejściem komory nawilżania - zdjęcie

Klimatyzacja komór hiperbarycznych do przechowywania produktów rolnych z obejściem komory nawilżania

12-05-2004

Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu przy długookresowym przechowywaniu płodów rolnych, a w szczególności warzyw, owoców i kwiatów, jest często decydującą kwestią dla zachowania wymaganych ich parametrów oraz walorów konsumpcyjnych

Czytaj więcej

 

Wszystkich: 4672

Najpopularniejsze tagi