Lindab

Artykuł Dodaj artykuł

Kongres PROCLIMATE 2015

Kongres PROCLIMATE* 2015 został objęty patronatami kluczowych polskich ministerstw oraz przewodniczącego Komisji w Parlamencie Europejskim! Kongres otworzy Wiceminister Środowiska.

 
Logo Proclimate
 

Kongres PROCLIMATE* 2015 został objęty patronatami kluczowych polskich ministerstw oraz przewodniczącego Komisji w Parlamencie Europejskim! Kongres otworzy Wiceminister Środowiska.

4 marca br. o godzinie 10.00 Pan Marcin Korolec - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska dokona uroczystego otwarcia Kongresu PROCLIMATE* 2015.

Kongres PROCLIMATE 2015 został objęty honorowymi patronatami:

  • pana Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki
  • pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  • pana Marcina Korolca, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej           w Ministerstwie Środowiska
  • prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii          w Parlamencie Europejskim

Auspicje tak prestiżowego grona są jednoznacznym potwierdzeniem, że branża chłodnicza jest postrzegana jako istotna zarówno w kontekście polskiej gospodarki, jak również ochrony klimatu i powstrzymania procesu niszczenia warstwy ozonowej.

Przypominamy, że udział w kongresie jest bezpłatny,
należy jednak dokonać rejestracji (www).

AGENDA

Podobne artykuły